International Medieval Congress, Leeds

___________

W dniach 9-12 lipca 2012 r. odbył się po raz kolejny International Medieval Congress - cykliczne przedsięwzięcie konferencyjne, organizowane przez Institute for Medieval Studies (IMS) Uniwersytetu w Leeds od 1994 r. Kongres gromadzi corocznie ponad 1600 mediewistów z całego świata, stwarzając potężne forum wymiany myśli badaczom różnych dyscyplin.

W tym roku po raz pierwszy Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa przedstawił autonomiczną sekcję referatów, poświęconych sztuce państwa zakonnego w Prusach, Some aspects of exploring medieval countryside in the Orderly State in Prussia – art as a testimony of religious life ("Wybrane aspekty badań nad średniowieczną wsią w Prusach - sztuka jako świadectwo życia religijnego"), session 1715. Sekcja ta należała do nielicznych na forum kongresu, poświęconych problematyce artystycznej i stanowiła spójny zespołowy panel, przedstawiający różne możliwości eksploracji kultury wiejskiej w średniowieczu, otwarte dzięki odkryciom konserwatorskim i zastosowaniu nowoczesnych metod interpretacji dzieł sztuki. Referentki, pracujące równolegle w ramach tzw. badań regionalnych, reprezentowały dwa kierunki badań w ramach nauk o sztuce, charakterystyczne dla działalności naukowo-badawczej IZiK. Organizatorem sekcji była dr Monika Jakubek-Raczkowska, moderatorem panelu – dr Emilia Jamroziak (School of History, University of Leeds).
Udział referentek w przedsięwzięciu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu ze strony: Dyrekcji Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Dziekana oraz Samorządu Studenckiego Wydziału Sztuk Pięknych, Prorektora UMK d/s Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą oraz Prorektora UMK d/s Studenckich.  

Referaty:

dr Joanna M. Arszyńska: New research’ perspectives: the discoveries in the church of Marianka/Marienfelde (East Prussia)

dr Monika Jakubek-Raczkowska, Rethoric model „ad status” in the pictorial education of people in Prussian villages in the 14th cent.

Alicja Grabowska, The church in Montau near Marienburg – a witness of birth of new local mystic’s cult (Dorothea of Montau) and new devotion.

___________

 

 

Od lewej: Emilia Jamroziak, Alicja Grabowska, Monika Jakubek-Raczkowska, Joanna M. Arszyńska


Joanna M. Arszyńska


Monika Jakubek-Raczkowska

 

Alicja Grabowska


W Kirkstall Abbey

___________

 

 

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.