HISTORIA KATEDRY

Opublikowano: piątek, 08, kwiecień 2011 Super User

Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa, istniejąca od 1 X 2019 r., powstała wskutek reformy szkolnictwa wyższego w 2019 r. przez połączenie istniejących wcześniej oddzielnych zakładów badawczo-dydaktycznych: Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej oraz Zakładu Muzealnictwa.

 


Zakład Muzealnictwa

HISTORIA

Zakład Muzealnictwa wywodzi się Katedry Konserwatorstwa i Muzealnictwa, utworzonej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1946 r. przez prof. Jerzego Remera, który był jej kierownikiem do 1960 r. W latach 19601962 Katedrą kierował prof. Gwido Chmarzyński, a od roku 1962  prof. Kazimierz Malinowski. W 1969 r., w ramach strukturalnych przemian uczelni polskich Katedrę przemianowano na Zakład Konserwatorstwa i Muzealnictwa, który po przejściu prof. Kazimierza Malinowskiego na emeryturę w roku 1977 r., podzielił się na dwie jednostki organizacyjne: Zakład Konserwatorstwa i Zakład Muzealnictwa. Kierownicy Zakładu: przez dwadzieścia lat kierownikiem ZM był prof. Zygmunt Waźbiński. W latach 1997/1998 do 2006 zakładem kierował dr Michał Woźniak, a w latach 2006-2019 prof. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK.

 


Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej

HISTORIA

Historia Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej sięga 1945 roku i wiąże się z utworzeniem na Wydziale humanistycznym UMK Katedry Historii Sztuki. Jej twórcami byli prof. Jadwiga Puciata-Pawłowska oraz prof. Kazimierz Hartley, dzięki którym od 1946 roku prowadzone były zajęcia dla słuchaczy Wydziału Sztuk Pięknych i dla kierunku historia sztuki. Ten ostatni został zlikwidowany 1949/1950, w dwa lata później zaś katedrę Historii Sztuki przeniesiono na Wydział Sztuk Pięknych i przekształcono w Zakład Historii Sztuki. Jego kierownikiem został prof. Zbigniew Hornung. W 1998 zakład został podzielony na dwie samodzielne jednostki - Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej oraz Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, funkcjonujące do 2019 r. Kierownicy Zakładu: prof. Gwido Chmarzyński (19591969), prof. Jadwiga Puciata-Pawłowska (1969-1973), prof. Marian Kutzner (19731981), prof. Jerzy Z. Łoziński (1981-1987), prof. Szczęsny Skibiński (1987-1990), prof. Zygmunt Kruszelnicki (19901994), prof. Józef Poklewski (19952007), prof. Elżbieta Pilecka (20072015), dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska (20152019).

____________

 

Zakład Historii Sztuki ok. 1964 roku.
Od lewej: Jadwiga Puciata-Pawłowska, Zygmunt Kruszelnicki,
Gwido Chmarzyński, Maria Michnowska

 

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej w latach 1990-tych.
Od lewej: Anna Błażejewska, Elżbieta Pilecka, Małgorzata Żak, Anna Mosingiewicz, Józef Poklewski.
Siedzi Zygmunt Kruszelnicki

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej w roku 2000.
Od lewej: Monika Jakubek-Raczkowska, Anna Mosingiewicz, Józef Poklewski.
Siedzi Kinga Szczepkowska-Naliwajek


Rok 2003, Sesja poświęcona pamięci prof. Gwidona Chmarzyńskiego.
Od lewej: Zygmunt Kruszelnicki, Janina Kruszelnicka, Elżbieta Pilecka, Marian Kutzner, Józef Poklewski

Rok 2007, Spotkanie Zakładu: Elżbieta Pilecka, Piotr Birecki, Liliana Krantz-Domasłowska

Rok 2009, ćwiczenia terenowe we Wrocławiu:
Barbara Gawęcka, Halina Turska, Bożena Grzegorczyk,
Liliana Krantz-Domasłowska

Rok 2008, ćwiczenia terenowe w Poznaniu: Barbara Gawęcka, Elżbieta Pilecka,
Monika Jakubek-Raczkowska,
Liliana Krantz-Domasłowska, Bożena Grzegorczyk


 

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.