WYJAZD W RAMACH PROPEDEUTYKI SPECJALNOŚCI

Opublikowano: środa, 10, kwiecień 2013 Monika Jakubek-Raczkowska


http://www.umk.pl/badania/fundusze/promocja_pokl/Logo_PO_KL_k.png 

logo.jpg - 818.48 KB

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU ZAGRANICZNEGO
DLA STUDENTÓW I ROKU ODK

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IV, Działanie 4.3. PO KL

 

2015/16 - ARCHIWUM

2014/15  - ARCHIWUM

2013/14 - ARCHIWUM

2012/13 - ARCHIWUM


W latach 2013-15 dla studentów I roku Ochrony Dóbr Kultury realizowany był kilkudniowy wyjazd zagraniczny do Nadrenii,przygotowujący do wyboru specjalności. Wyjazd jest finansowany w ramach projektu rozwojowego Unii Europejskiej: "UMK w Europie 2020", jako część zadania nr 6: MODERNIZACJA DYDAKTYKI NA KIERUNKU OCHRONA DÓBR KULTURY.

Jego celem zasadniczym było uzupełnienie propedeutyki wyboru specjalności (Konserwatorstwo / Zabytkoznawstwo i muzealnictwo) po pierwszym roku studiów, poprzez intensywne zajęcia terenowe, prowadzone w ośrodku europejskim, skupiającym zabytki architektury i urbanistyki (w tym - z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO), renomowane zbiory muzealne i dzieła sztuki klasy A.

Obrana metoda zajęć zakładała analizy terenowe dzieł architektury i założeń urbanistycznych oraz analizy ekspozycji i wybranych eksponatów muzealnych, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków rzemiosła artystycznego.

Wybór wizytowanego ośrodka i analiza wybitnych przykładów realizacji artystycznych o światowej randze, stwarzał okazję znacznego poszerzenia wiedzy o europejskim dziedzictwie kulturowym. Obrana metodyka i zaplanowany harmonogram zajęć miały na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi wyzwaniami, stojącymi przed studentami i - absolwentami obu specjalności.

 


SZCZEGÓŁOWY OPIS

Zajęcia z zakresu propedeutyki konserwatorstwa zapoznawały studentów ogólnie ze specyfiką zawodu konserwatora poprzez demonstrację i ćwiczenia analiz założeń architektonicznych i urbanistycznych w terenie. Prowadzący objaśniali na przykładach problematykę badań architektonicznych, zagadnienia technik budowlanych i nawarstwień historycznych. Uwrażliwiali na koncepcje konserwatorskie i różnorodność substancji zabytkowe, podlegającej ochronie.

Zajęcia z propedeutyki muzealnictwa i zabytkoznawstwa zapoznawały studentów z funkcjonowaniem muzeów i ekspozycji na przykładzie reprezentatywnych zbiorów o europejskiej randze. Prowadzący uwrażliwiali na specyfikę zawodu muzealnika-zabytkoznawcy oraz na problematykę wystawienniczą i różnorodność substancji zabytkowej, podlegającej opiece muzealnej. Demonstrowali podstawy analizy znawczej.

 


 

REALIZACJA ZADANIA NIE BYŁABY MOŻLIWA BEZ WSPARCIA I ŻYCZLIWOŚCI KILKU INSTYTUCJI,
KTÓRYM PRAGNIEMY W TYM MIEJSCU ZŁOŻYĆ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA  
ZA UMOŻLIWIENIE PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Dombauhuette i Domschatzkammer w Kolonii 
Wallraf-Richartz-Museum w Kolonii 
Museum Schnuetgen w Kolonii 
Museum Kolumba w Kolonii 
Roemisch-Germanisches Museum w Kolonii
Museum Ludwig w Kolonii
Ruhr-Museum Zollverein w Essen
Domschatz w Essen

 


 

ROK AKADEMICKI 2015/16

W roku akademickim 2015/16 projekt był realizowany w październiku (na początku I roku studiów), dlatego jego charakter był odmienny - był to objazd zabytkoznawczy po Małopolsce (Kraków, Sandomierz, Tarnów), z udziałem badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowujący do podjęcia rzetelnych studiów w ramach Ochrony Dóbr Kultury.

Fotorelacja

 

 


 

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.