HISTORIA RZEŹBY OD PREHISTORII DO CZASÓW NOWOŻYTNYCH

R z e ź b a, III rok

__________

Wykład, 45 godz.
semestr letni, poniedziałek, 10.00-13.00, Sienkiewicza 30-32, s. 104

P R O W A D Z Ą C Y: dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska

 

________

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE:

  • Rozpoznawanie na slajdach najważniejszych dzieł rzeźbiarskich lub grup typologicznych. Określenie: proweniencji, atrybucji (tam gdzie to możliwe), datowania (do stulecia – antyk oraz do półwiecza – średniowiecze i czasy nowożytne), techniki wykonania.
  • Osadzenie zabytku (grupy zabytków) w danej epoce w historii rzeźby, charakterystyka stylu, wskazanie znaczenia, określenie funkcji i ikonografii dzieła.

________

B I B L I O G R A F I A więcej>>

__________

P R Z Y D A T N E   L I N K I -

 

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.