KONWERSATORIUM IKONOGRAFICZNE

O c h r o n a   D ó b r   K u l t u r y,  II rok 1 st., specjalność: Zabytkoznawstwo i Muzealnictwo

___________

konwersatorium, 30 godzin [przedmiot fakultatywny]

semestr letni

P R O W A D Z Ą C Y: dr Monika Jakubek-Raczkowska

__________

O P I S   Z A J Ę Ć:

Sztuka w służbie władzy monarchicznej


___________

B I B L I O G R A F I A

Więcej... >

___________

P R Z Y D A T N E    L I N K I

IKONOGRAFIA CESARZY RZYMSKICH
http://www.romanemperors.com/
http://www.romancoins.info/Caesar-Sculputure.HTML

STAROŻYTNY RZYM - MODELE, REKONSTRUKCJE, ANALIZY
http://www.maquettes-historiques.net/
http://dlib.etc.ucla.edu/projects/Forum
http://www.ancientworlds.net/aw/Places/District/324685
http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/index.html

MAUZOLEUM AUGUSTA
http://www.chart.ac.uk/chart2005/papers/pollini.html

ARA PACIS
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/italy/rome/arapacis/arapacis.html
http://en.arapacis.it/

FORUM TRAJANA
http://student-kmt.hku.nl/~joost1/forumtrajani/EN%20frames.html

ŁUK KONSTANTYNA
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/italy/rome/archconstantine/arch.html

ZASOBY MONET
http://www.coinarchives.com/a/
http://www.coinarchives.com/w/
http://www.romancoins.info/12C-JulioClaud.HTML

 

MONETY OKTAWIANA

http://wildwinds.com/coins/imp/octavian/i.html

 

MONETY KONSTANTYNA WIELKIEGO

http://www.constantinethegreatcoins.com/

http://www.wildwinds.com/coins/ric/constantine/i.html

____________

ARTYKUŁY ONLINE

Diana E. Kleiner, The great friezes of the Ara Pacis Augustae. Greek sources roman derivatives and augustan social policy
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-5102_1978_num_90_2_1169

Raymond Bloch, Ara pietatis Augustae
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-4874_1939_num_56_1_7298

__________

TEKSTY DOSTĘPNE W BAZIE JSTOR (z sieci UMK)

Kult cesarzy rzymskich 1

August z Prima Porta 1

Ara Pacis Augustae  1 2 3 4 5 6 7 8

Konstantyn Wielki 1 2 3 4 5 6 7 8

Sztuka a późnoantyczna koncepcja władzy 1 2 3 4 5

Euzebiusz i Vita Constantini 1


 

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.