KONWERSATORIUM Z HISTORII SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ

O c h r o n a   D ó b r   K u l t u r y,  II rok 1 st., specjalność: Zabytkoznawstwo i Muzealnictwo

___________

konwersatorium, 30 godzin [przedmiot fakultatywny]

semestr zimowy, środa, 10.00-11.30, s. 102

P R O W A D Z Ą C Y: dr Monika Jakubek-Raczkowska

___________

O P I S   Z A J Ę Ć:

Treści ideowe sztuki dawnego państwa zakonnego w Prusach


___________

B I B L I O G R A F I A

Więcej... >

___________

O B J A Z D Y   i  Ć W I C Z E N I A  T E R E N O W E  W RAMACH ZAJĘĆ
Malbork 1>> 2>>
Chełmno 1>> 2>>
Biblioteka Uniwersytecka 1>> 2>>
Średniowieczne kościoły Torunia 1>> 2>>

___________

L I N K I

Muzeum Zamkowe w Malborku >>
Muzeum Miasta Królewca w Duisburgu >>
Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem >>
Grunwald Walka 600-lecia [Utube] >>
Strona domowa Zakonu Niemieckiego NMP >>
Kuratorium Arnau [proj. konserwacji kościoła i malowideł ściennych] >>

Zamki krzyżackie (odensland.de)

_______

Literatura online

Wybrane prace Karola Górskiego w KPBC
-----Religijność Krzyżaków a klimat kulturalny >>
---- Studia i szkice z dziejów państwa zakonnego >>

Wybrane prace Kazimierza Mikulskiego w KPBC
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo KPBC
Ordines Militares Colloquia Torunensia  KPBC
Marian Arszyński, 'Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego...' KPBC
Marian Biskup, "Rola zakonu krzyżackiego w wiekach XIII-XVI"
KPBC
Teresa Borawska, "Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika", KPBC
Teksty poświęcone księgom krzyżackim [Jędrzejewska, Kwiatkowska, Rozynkowski] w FT [KPBC] >>

 

______

Kodeksy krzyżackie online

Projekt Biblioteki Uniwersyteckiej Krzyżacy w sieci 2013 projekt online

Apokalipsa Henryka von Hessler - tekst dzieła online >>
Apokalipsa Henryka von Hessler, rps 64 w zbiorach BG UMK >>
Apokalipsa Henryka von Hessler - tzw. Apokalipsa stuttgarcka, dokumentacja w Bildindex Foto Marburg >>; omówienie i bibliografia >>
Catena Aurea super Lucam, w zbiorach BG UMK >>
Catena Aurea super Marcum, w zbiorach BG UMK >> Artykuł A. Jędrzejewskiej >>
Statuty zakonu krzyżackiego, rps 5 w zbiorach BG UMK, omówienie  >>
Kronika Ziemi Pruskiej Mikołaja Jeroschina, omówienie >>


_______________


 

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.