ARCHITEKTURA I WYSTROJE W UJĘCIU HISTORYCZNYM - STAROŻYTNOŚĆ I WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO

A r c h i t e k t u r a    W n ę t r z,  I rok [sjm]

__________

Wykład, 45 godz.
semestr zimowy, środa, 11.30, SALA TYMONA w budynku głównym WSzP (Sienkiewicza 30-32)
P R O W A D Z Ą C Y: dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska

___________

O P I S   Z A J Ę Ć

(szczegółowe treści i efekty kształcenia - SYLABUS - dostępne są w systemie USOS)

 


B I B L I O G R A F I A


W Y M A G A N I A   E G Z A M I N A C Y J N E 

Wykład kończy się egzaminem pisemnym, obejmującym:

 • Rozpoznawanie zabytków na slajdach, wraz z datowaniem do ćwierćwiecza [obowiązuje znajomość zabytków omawianych na wykładach, reprodukcje wg podanej bibliografii i netografii], 10 przezroczy]; 
 • Objaśnianie terminologii, dotyczącej architektury starożytnej [wg wykładów oraz podanych opracowań słownikowo-encyklopedycznych], 10 pojęć; 
 • Rozwinięcie podanego zagadnienia o tematyce ogólnej [na podstawie treści wykładów i podstawowej literatury przedmiotu]


WYKAZ TERMINÓW więcej>>

__________

P R Z Y D A T N E   L I N K I:

 

___________

STAROŻYTNY EGIPT

BAZY CYFROWE, ZAGADNIENIA OGÓLNE

ROZWÓJ TERYTORIALNY - MAPY >>
Egiptologiczna baza danych >>
Ancient Egypt - baza >>
Elementy i detale architektoniczne >>
Święto Heb-Sed >>
Sztuka w czasach piramid>>

ŚWIĄTYNIE
Abu Simbel 1>>
Kolosy Memnona 1>>
plany >>
Ozyriak Mentuhotepa III (MFA Boston)>>
Kolumna palmowa >>
Rekonstrukcja świątyni w Luksorze >>

GROBY I ICH WYPOSAŻENIE

BAZY I PROJEKTY

 • Niemiecki Projekt Giza (Projekt - Giza) >>
 • Amerykański Projekt Giza (Giza Pyramids) >>
 • baza Osiris >>
 • Fundacja Sakkara >>

GROBY

 • Mastaby: grób Quara w Giza >>, grób królowej Meresankh >>, mastaba Mereruki>>, mastaba Ty >>,  mastaby w Gizie i Sakkara >>, mastaby w Sakkara >>
 • Kompleks grobowy Dżesera w Sakkara 1>> "fajans" z grobowca Dżesera >>
 • Dolina Królów>> Theban Mapping Project >>Wirtualny spacer po grobowcu faraona Setiego I>> Komora grobowa Ramzesa VI 3d>> Wirtualny spacer po grobowcu Nefertari >> Grób Tutenchamona [Griffith Inst.: Anatomy of Excav.] >>

WYPOSAŻENIE GROBOWE

 • Wyposażenie grobów w okresie Starego Państwa: Statuetki Metjetji z Sakkara [Brookl. Mus. NY] 1>> 2>>Posągi serdabowe z Giza [Hawass] >>Posągi w Roemer-Pelizaeus Mus. w Hildesheim >>Skryba z Luwru [Louvre] >>Grupa rodzinna [Broocklin Mus. NY] >>Grupa małżeńska Ptahkhenuwy z Giza [MFA Boston] >>
 • Wyposażenie grobów w okresie Średniego Państwa: Rzeźba ofiarniczki z grobu MEKETRE [Met Mus] >>, Rzeźba ofiarniczki [Louvre]>>, Procesja [MFA Boston] >>, Rzeźba nagiej ofiarniczki [MFA Boston] 1 >> 2>>, Model łodzi [Berlin] >>
 • Wyposażenie grobów w okresie Nowego Państwa: Deir el Medina >>, Grobowiec Irynefera >> ogólnie >> grobowiec Nakchta>> Malowidła Nebamuna >>

AMARNA

Amarna project>>
Amarna 3D project>>
Amarna opis
>>
Dom mieszkalny 3D
>>

OPRACOWANIA:

Z. Hawass, The Great Sphinx... >>
Ancient Egyptians Funerary Practice... >>
Tomb treasures of the Late Middle Kingdom (archeology of female burials), streszczenie >>
Burial and Death in Ancient Egypt... >>
baza egiptologiczna uniwersytetu w Memphis >>

___________

KULTURA MINOJSKA

Knossos 1>> 2>>
Lista egejskich fresków na Wikiwand >>
Czasy homeryckie [Proj. Odyssey] >>
Minojskie sanktuarium wg rytonu z Zakros >>

___________

STAROŻYTNA GRECJA 

Domy mieszkalne
MORGANTINA - wykopaliska amerykańskie >>

Świątynie i sanktuaria
Perachora i Eretria >>
Rzeźby w Olimpii>>

Architektura starożytnych Aten

The Ancient City... >>
Starożytne Ateny 3D >>
Acropolis - panorama [Arounder] 1>> 2>> 
Akropolis [proj. Ancient Greece] >>
Projekt Parthenon 3D >> 
Projekt Acropolis [Maquesttes]  >>
Fryzy Partenonu 1>> 2>>
Acropolis Retoration Service >>
Muzeum Akropolu >>
Muzeum Akropolu w projekcie GoogleArt >>
Partenon w Nashville >>

Mitologia grecka
Theoi Greek Mythology >>
Bogini Atena >>

Sztuka hellenistyczna
esej [MetMus.] >>
Lethaby, The Tomb of Mausolus >>

Pergamon

Pergamonmuseum Berlin >>
Pergamon 3D >> [Utube] >> panorama >> 2>>
Fryzy - fotografie [proj. uni. Erlangen] >>

__________

ETRUSKOWIE

Apulu (Apollo) z Portonaccio>>
Nekropole 1>> 2>> 3>>
Grób Reliefów >>
T
umulus Regolini-Galassi >>

__________

STAROŻYTNY  RZYM

Techniki budowlane 1>>

Forum Romanum
Rekonstrukcja [projekt Digital Roman Forum] >>
Rzeźby na Forum [projekt Visualizing Statues] >>

Projekt Maquette >> 

Projekt RomeReborn Virginia edu strona gł. >> film1>> film2>>

Projekt Altair4D >>

Ara Pacis
Projekt panoramiczny [Arounder] >>
Zdjęcia i opisy [Bluffon edu] >>

Domus Augustana
1>>

Domus Aurea
1>> 2rekonstr.>> 3rekonstr.>>

Dom Liwii w Prima Porta
1>>

Colosseum
Projekt panoramiczny [Arounder] >>

Forum Trajana
Imperial Fora >>

Kolumna Trajana   1[stoa.org] >> 2[wikimedia]>> trajans column org.>>

Villa Hadriana w Tibur
film rekonstr.>>
opis i zdjęcia>>

Basilica Nova
film rekonstr.>>

Pompeje
film rekonstrukcyjny >>  
Insula 9 >> 
Villa dei Misterii >>
"
Style pompejańskie" 1>>
projekt AD 79 >>

projekt Oplontis (Villa Poppea) >>

Budownictwo mieszkalne
rekonstrukcja willi w Saarland >>

Wystroje i wyposażenie
pavimenta 1>> 2>>(czarno-białe mozaiki z Willi Hadriana)  3>> 4>> 5>> 6>>

Palestyna w czasach Konstantyna
Kościół Grobu Pańskiego - rekonstr. >> omówienie >>

Rawenna późnoantyczna
w Fototece
KNHSŚ
Mauzoleum Galli Placydii >>
Mauzoelum Teodoryka >> 
Kościół San Apollinare Nuovo >>

__________

KONSTANTYNOPOL

Rekonstrukcja miasta  Byzantium 1200 >> film rekonstr.>>
Forum Konstantyna, rekonstr. 3D [Byzatium 1200] >> >>
Porta Aurea, rekonstr. 3D [Byzantium 1200] >> >>
Hippodrom rekonstr. 3D {Byzatium 1200) >>
Zabytki w Fototece KNHSŚ
>>
Hagia Sophia 3D>> atrium rekonstr.3D [Byzantium1200] >> skevophylakion 3D>>

Rawenna bizantyńska
Rawenna w Fototece KNHSŚ [ Kościół San Vitale >> Kościół San Apolinare Nuovo - mozaiki >> ]
San Apollinare in Classe w Rawennie [bluffon.edu] >>
Bizantyńskie zabytki Stambułu w Fototece KNHSŚ >>

 

 

__________

P U B L I K A C J E     O N L I N E

 • HAWASS Zahi, The Great Sphinx at Giza: Date and Function >>
 • HAWASS Zahi, The Secrets of Sphinx [1998] >>D. E. Kleiner,The great friezes of the Ara Pacis Augustae. Greek sources roman derivatives and augustan social policy >>
 • The Giza Mastaba of Heti (zbiór studiów) >>
 • S. PRIVITERA, A painted town. Wall paintings and the buit environement at late Minoan III Aja Triada >>
 • ALFRED TWARDECKI, Słownik sztuki starożytnej Grecji Rzymu >>
 • R. MIRALLES i JORI, Perceptions of the greek temenos and temple a survey on the perceptions of the Acropolis of Athens >>
 • A. GIESECKE, The Epic City: Urbanism, Utopia, and the Garden in Ancient Greece and Rome >>

__________

A R T Y K U Ł Y   N A U K O W E   W  B A Z I E   J S T O R (dostęp z sieci UMK)


Ara Pacis Augustae 1>> 2>> 3>>
Łuk Konstantyna w Rzymie 1>> 2>> 3>> 4>>


Fundacja Konstantynopola 1>>
Porfirowa kolumna Konstantyna w Konstantynopolu 1>> 2>>
Baza obelisku Teodozjusza w Konstantynopolu 1>>
Porfirowe grupy tetrarchów 1>> 2>>
Plakiety cesarzowej Ariadny 1>>
Złota Brama w Konstantynopolu  1>>
Pochówki cesarskie w Konstantynopolu 1>>
Idea "Nowego Rzymu" 1>> 2>> 3>> 4>>
Rawenna (program budowlany Teodoryka) 1>>

 

 


 

 

 

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.