Artykuły

ELEMENTY I DETALE ARCHITEKTONICZNE W ROZWOJU HISTORYCZNYM

Opublikowano: środa, 27, kwiecień 2011 Ala Grabowska-Lysenko

O c h r o n a   D ó b r   K u l t u r y, przedmiot kierunkowy

K o n s e r w a c j a  i  R e s t a u r a c j a   D z i e ł   S z t u k i - specjalność EiDA

_____________

Wykład, 30 godz.

semestr zimowy

P R O W A D Z Ą C Y: dr Franciszek Skibiński
________

O P I S   Z A J Ę Ć

Tematem wykładu jest średniowieczny i nowożytny detal architektoniczny (VIII-XIX w.) w kręgu architektury europejskiej. Materiał ten prezentowany jest w ujęciu typologicznym i chronologicznym, z naciskiem położonym na przemiany formalne, z uwzględnieniem materiału i techniki wykonania. Prezentowany materiał obejmuje m.in. typologię i historię przemian sklepień, maswerków, kolumn i innych podpór w architekturze średniowiecznej, szczytów średniowiecznych i nowożytnych, portali i obramień otworów okiennych średniowiecznych i nowożytnych oraz porządków architektonicznych. Omawiana jest również – w wyborze – teoria architektury odnosząca się do formy i użycia detalu architektonicznego różnego typu. W ramach wykładu uwzględniona jest także problematyka konserwatorska detalu architektonicznego.

__________

B I B L I O G R A F I A

Więcej... > 


MATERIAŁ ILUSTRACYJNY w  FOTOTECE KNHSŚ

ROMAŃSKI DETAL ARCHITEKTONICZNY

ANGLIA
Adel  1>> 2>> 3>> 4>>
Kirkstall Abbey 1>> 2>>

FRANCJA
Caen 1>> 2>>

POLSKA

NIEMCY
Spira 1>>

GOTYCKI DETAL ARCHITEKTONICZNY

ANGLIA

FRANCJA

POLSKA

NIEMCY
Bamberg 1>>
Brandenburg an der Havel 1>> 2>> 3>> 4>>
Esslingen am Neckar 1>>
Lehnin 1>>
Magdeburg 1>> 2>>

__________

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.