Artykuły

DR HALINA TURSKA

___________

dyżur środa, 13.30-14.30, p. 311

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

___________

D R O G A   Z A W O D O W A

Ukończyła studia z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Filozoficzno- Historyczny. Tytuł magistra historii sztuki uzyskała w 1985 r., za pracę Ikonografia stworzenia świata w inicjale IN zaginionej Biblii Płockiej, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Lecha Kalinowskiego.

Od 1985 roku była zatrudniona w Dziale Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej Muzeum Okręgowego w Toruniu. W latach 1988 do 1994 pełniła obowiązki kierownika działu, od roku 1991 pracowała jako adiunkt. Opracowała i zrealizowała nowa koncepcję Galerii Sztuki Średniowiecznej, a także - wraz z prof. J. Boguckim - scenariusz wystawy "Życie artystyczne Torunia 1920-1993".

Od 1994 asystent, od 2009 - adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej UMK. W 2007 r. uzyskała  doktorat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z zakresu nauk o sztuce za pracę Temat Mszy Świętego Grzegorza jako wyraz doktryn ortodoksyjnych w sztuce od końca XIV do początku XVI wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Poklewskiego.

___________

Z A J Ę C I A   D Y D A K T Y C Z N E

WYKŁADY
Ikonografia sztuki średniowiecznej [ODK]  więcej>>
Historia sztuki średniowiecznej powszechnej [KiR]    więcej>>

ĆWICZENIA
Historia sztuki średniowiecznej powszechnej [ODK]   więcej>>

ZAJĘCIA NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH
Historia sztuki średniowiecznej polskiej - wykład i ćwiczenia [ODK]
Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej

W przeszłości: Historia sztuki średniowiecznej powszechnej, wykład i ćwiczenia, I rok ODK, studia niestacjonarne; Proseminarium z historii sztuki, I rok ODK, studia niestacjonarne; Seminarium z historii sztuki, II rok ODK, studia niestacjonarne; Konwersatorium - Metodologia historii sztuki, III rok ODK, Specj. Muzealnictwo i Konserwatorstwo, studia stacjonarne; Wstęp do historii sztuki, wykład i ćwiczenia (ikongrafia), I rok ODK i I rok KiR, studia stacjonarne; Proseminarium z historii sztuki - II rok ODK, studia stacjonarne; Historia sztuki średniowiecznej polskiej, ćwiczenia, I rok ODK, studia stacjonarne.

___________

D O R O B E K   N A U K O W Y

P U B L I K A C J E:

  • Hasło Geburt der Jungfrau Maria w katalogu Die Hanse Lebenswirklichkeit und Mythos. Eine Ausstellung des Museums für Hamburgische Geschichte in Verbindung  mit Vereins - und Westbank, Bd. 2, Hamburg 1989.
  • Teksty do katalogu 800 Jahren Deutscher Orden. Ausstellung des Germanischen Nationalsmuseums, Nürnberg 1990.
  • Hasło Getreidehandel w katalogu Brücke zwischen den Völkern - Zur Geschichte der Frankfurter Messe, Bd.3, Frankfurt am Main 1991.
  • Artykuł Kwatera ołtarzowa - "Uratowanie trzech skazańców przez Św. Mikołaja" w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu, "Rocznik Muzeum w Toruniu", IX, 1992.
  • Hasła Madonna z Dzieciątkiem - feretron; Chrystus Zbawiciel Świata; Pasja Chrystusa; Skrzydło retabulum ołtarzowego...; Kwatera ołtarzowa: Naigrywanie, Chrystus w drodze do Emaus; Kazanie Chrystusa na łodzi, [w:]  Ars Sacra - dawna sztuka diecezji toruńskiej, Toruń 1993.
  • Msza Świętego Grzegorza w średniowiecznych wizerunkach na terenie Polski - idee i funkcje przedstawień, Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, Siedlce 2006


 

 

___________

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.