Artykuły

DR HAB. PIOTR BIRECKI, prof. UMK

Opublikowano: środa, 27, kwiecień 2011 Super User

___________

p. 311

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

___________

D R O G A  Z A W O D O W A

Ur. 17 stycznia 1972 roku w Chełmży, gdzie mieszka. W latach 1991-1995 studiował historię sztuki w Uniwersytecie Warszawskim oraz Ochronę Dóbr kultury na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Doktorat „Sztuka protestancka na ziemi chełmińskiej od 2 poł. XVI do 1 ćw. XVIII wieku”, napisany pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Harasimowicza, obronił w 2005 roku.

W latach 1995-2000 pracował w Muzeum Okręgowym w Toruniu jako adiunkt w Dziale Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej oraz opiekun Działu Medali. Od 2000 roku pracuje w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej.

Laureat nagród zbiorowych w ogólnopolskim konkursie na wydarzenie muzealne roku. W 2007 roku  otrzymał I nagrodę w konkursie im. Dr Katarzyny Cieślak w Gdańsku dla młodych badaczy sztuki Pomorza, w 2008 roku - nagrodę IV stopnia rektora UMK za działalność naukową i administracyjną. W 2009 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. W 2010 roku otrzymał nagrodę rektora UMK za działalność naukową i administracyjną. Współpracuje z licznymi instytucjami społecznymi na terenie powiatu.

Interesuje się sztuką nowożytną Prus Królewskich. Specjalizuje się w sztuce protestanckiej. Jest autorem blisko 65 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

___________

Z A J Ę C I A   D Y D A K T Y C Z N E

WYKŁADY

Historia sztuki starożytnej [ODK]   więcej>>


KONWERSATORIA

Konwersatorium ze sztuki protestanckiej   więcej>>

___________

D O R O B E K   N A U K O W Y zob. Omega UMK

 

PUBLIKACJE

 • Dzieje sztuki w ChełmżyMonografia artystyczna miasta, Chełmża 2001.
 • Intarsja w XVIII - wiecznym stolarstwie toruńskim, „Rocznik Toruński”, 26 (1999), s. 105-129.
 • Protestancki okres kościoła NMP w Toruniu, [w:] Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII w. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, listopad 1999, Warszawa 2000, s. 295-298.
 • Bazylika Konkatedralna w ChełmżyPomnik grobowy dostojników i duchowieństwa kapituły chełmińskiej, „Materiały do dziejów sztuki i kultury Bydgoszczy i regionu”, 5 (2000), s. 88-103.
 • Dźwierzno. Z dziejów wsi i kościoła, Chełmża 2001.
 • Kiełbasin. Z dziejów wsi i parafii, Chełmża 2002.
 • Epitafium toruńsko-gdańskiej rodziny von der Linde z Torunia. [w:] Materiały sesji naukowa poświęconej pamięci Katarzyny Cieślak "Życie artystyczne i duchowe nowożytnego Gdańska na tle kultury Europy Północnej", Gdańsk 2001
 • Skrzynka cechu Piwowarów na tle XVIII - wiecznej intarsji toruńskiej, „Rocznik Muzeum Okręgowego w Toruniu”, 10 (2001), s. 177-212.
 • Symbolika śmierci i życia w epitafium Neisserów z kościoła NMP w Toruniu, Materiały z sesji Śmierć w protestantyzmie, Kraków 2001, [w:] Doskonałość – Zbawienie – Rodzina. Z badań nad protestantyzmem, red. Z. Paska, Kraków 2005
 • Sztuka w dziejach Wąbrzeźna, [w:] Dzieje Wąbrzeźna, t. 1, red. K. Mikulski. Wąbrzeźno 2005.
 • Wyposażenie wnętrza kościoła Mariackiego w Toruniu w okresie reformacji, [w:] Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w Toruniu. Materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddziału SHS przy współpracy Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, red. K. Kluczwajd, s. 275-294. ISBN 83-7285-259-6.
 • Z dziejów kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu, Golub 2005.
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidle ściennym przedstawiającym św. Krzysztofa w farze brodnickiej, „Szkice Brodnickie”, 3 (2006), s. 81-84. ISBN 83-89-963-11-6.
 • Konserwacja filara z kościoła farnego p.w. św. Katarzyny w Brodnicy, „Szkice Brodnickie”, 3 (2006), s. 85 -88. ISBN 83-89-963-11-6.
 • Pogańskie Obyczaje, National Geographic 2006. ISSN 1507-5966, s.19.
 • Meble toruńskie od średniowiecza do nowożytności [w:] Klejnot w Koronie Rzeczypospolitej. Sztuka zdobnicza Prus Królewskich, kat. wystawy MNG, Eseje, red. C. Betlejewska, Gdańsk 2006, s. 101-110. ISBN 83-8869-42-7.
 • Złotoria. Z dziejów wsi i parafii, Złotoria 2006.
 • Linowo. Z dziejów wsi i parafii, Linowo 2006.
 • Kościół protestancki na Podgórzu 1897-1939, [w:] Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza. Materiały Sesji SHS, red. K. Kluczwajd, Toruń 2007. ISBN 978-83-7285-367-7.
 • Sztuka luterańska na ziemi chełmińskiej od 2 poł. XVI do 1 ćw. XVIII w, Warszawa 2007. ISBN 83-71810458-5
 • Sztuka w dziejach Lidzbarka Warmińskiego, [w:] Dzieje Lidzbarka Warmińskiego, red. K. Mikulski, Lidzbark Warmiński 2008, s. 59-143. ISBN 978-83-909389-2-9
 • Sztuka w dziejach Golubia – Dobrzynia, [w:] Dzieje Golubia-Dobrzynia, red. K. Mikulski, Golub-Dobrzyń 2008, s. 79-126. ISBN 978-83-7611-076-9
 • [z E. Basiul, J. Raczkowskim, M. Wawrzak] Redakcja naukowa tomu wieloautorskiego: Album Amicorum - Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu,  Toruń 2008. ISBN 978-83-231-2205-0
 • Pierwowzory graficzne w sztuce reformacji toruńskiej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Konserwatorstwo i Muzealnictwo”, 35 (2009). ISSN 0600-1232, s. 41-53.
 • Akceptacja zabytku przez lokalną społeczność jako efekt działań ze strony Unii Europejskiej, w: Krajoznawstwo jako element budowania tożsamości regionalnej województwa kujawsko-pomorskiego, Ostromecko 2009, s. 15-20 (brak ISBN), PTTK odział Toruń.
 • Losy protestanckich obiektów sakralnych na terenie ziemi chełmińskiej w II połowie XX wieku, [w:] Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, red. J. Kłaczkow, Toruń 2009, s. 646-658. ISBN 978-83-7611-361-6.
 • Chełmża wczoraj i dziś, Chełmża 2009, s. 1-174. ISBN 978-83-87605-42-1.
 • Gmina Wielka Nieszawka. Szkice z dziejów, Wielka Nieszawka 2010. ISBN 978-83-931081-0-7.
 • Gmina Chełmża. Szkice z dziejów, Chełmża 2010. ISBN 978-88-926081-72.
 • Chełmża. Kultura w dziejach miasta, Chełmża 2010. ISBN 978-83-87605-08-7.
 • Kościół p.w. św. Jakuba świątynią protestancką Nowego Miasta Torunia, [w:] Dzieje i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu. Materiały sesji SHS, s. 245-257. ISBN 978-83-7285-542-8.
 • Sztuka w dziejach miasta Rypina, [w:] Rypin – Dzieje Miasta, red. K. Mikulski, Rypin 2010, t. I, s. 515-574. ISBN 978-83-930210-1-7.
 • Leon Czarliński, [w:] Ludzie powiatu, Toruń 2010.
 • Polikarp Gulgowski, [w:] Ludzie powiatu, Toruń 2010.
 • Sztuka Torunia w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Toruń 2011.
 • Dynamika życia kulturalnego pomorskiego miasteczka na przykładzie Chełmży, [w:] Życie codzienne w regionie kujawsko-pomorskim, red. W. Rozynkowski i M. Strzelecka, Toruń 2011, s. 116-136.
 • Od chrzcin do pogrzebu. Życie luteranina w nowożytnym Toruniu, [w:] Ewangelicy w Toruniu (XVI-XX), red. J. Kłaczkow, Toruń 2011, s. 143-170.
 • Architektura i sztuka luterańska w Toruniu w okresie nowożytnym, [w:] Ewangelicy w Toruniu (XVI-XX), red. J. Kłaczkow, Toruń 2011, s. 171-199.
 • Architektura i sztuka ewangelicka w Toruniu w XIX i XX wieku, [w:] Ewangelicy w Toruniu (XVI-XX), red. J. Kłaczkow, Toruń 2011, s. 312-341.
 • Losy poewangelickich kościołów i budynków parafialnych na Pomorzu Nadwiślańskim po 1945 roku,[w:]Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, red. J. Kłaczkow, Toruń 2012, s. 684-709.
 • Ratusze świątyniami protestanckimi na ziemi chełmińskiej, [w:] Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie na tle procesu konfesjonalizacji w krajach Europy Środkowej, Wschowa 2012, s.153-169.
 • Architektura ewangelicka na ziemiach polskich, w: Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.) T.2: pod zaborami i obcym panowaniem, red. Jarosław Kłaczkow, Toruń 2012, s. 297-331.
 • Kościoły ewangelickie na terenie Pomorza Gdańskiego, [w:] Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.), T.2:Pod zaborami i obcym panowaniem, red. Jarosław Kłaczkow, Toruń 2012, s. 129-156.
 • Gmina Kowalewo Pomorskie. Tradycja i nowoczesność, Kowalewo Pomorskie 2013, ss. 1-320.
 • Epitafium Krzysztofa Floriana z kościoła pw. św Janów w Toruniu, [w:] Kultura Radości na Ziemi Wschowskiej, Wschowa 2013, s. 205-219.
 • Cukrownia w latach 1882-1945, [w:] P. Birecki, D. Meller, M. Seroczyński, 130 lat Cukrowni Chełmża, Chełmża 2013, s. 5-47.
 • Szuman Henryk ks., [w:] Słownik biograficzny powiatu toruńskiego, red. J. Krajewski, Toruń 2013, s. 9-12.
 • Poeplau Leon ks., [w:] Słownik biograficzny powiatu toruńskiego, red. J. Krajewski, s. 13-15.
 • Kościół ewangelicki św. Trójcy w Toruniu, Toruń 2013.
 • Die evangelische Architektur und Kunst in Thorn im 19. und 20. Jahrhundert, [w:] Die Evangelischen in Thorn (16.-20. Jahrhundert), Studiensammlung, hrsg. von J. Kłaczkow und A. Zielińska, Toruń 2014, s. 340-373.
 • Von der Taufe bis zum Grab. Das Lutherische Leben im Thorn der Neuzeit, [w:] Die Evangelischen in Thorn (16.-20. Jahrhundert), Studiensammlung, hrsg. von J. Kłaczkow und A. Zielińska, Toruń 2014, s. 160-193.
 • Die lutherische Architektur und Kunst in Thorn in der Neuzeit, [w:] Die Evangelischen in Thorn (16.-20. Jahrhundert), Studiensammlung, hrsg. von J. Kłaczkow und A. Zielińska, Toruń 2014, s. 194-229.
 • Budownictwo ewangelickie w Prusach Zachodnich. Relacje między państwem a Kościołem ewangelicko-unijnym,Toruń 2014, Wydawnictwo Naukowe UMK, (ISBN 978-83-231-3183-0), ss. 474.
 • Reformed church buildings in the Grand Duchy of Lithuania in the modern period, w: Reformation and Renaissance Review, vol. 17, Nr 1 April 2015, red. P. Wilczek, S. Burton, s. 17-30.
 • Kościół ewangelicki w Wejherowie, „Renowacje i Zabytki”, 1 (2015), s. 59-66.
 • Z dziejów architektury ewangelickiej w Grudziądzu,Rocznik Grudziądzki” 23 (2015), s. 49-73.
 • Z dziejów ratusza i kościoła ewangelickiego na rynku Nowego Miasta Torunia, [w:] Nowe Miasto Toruń. 750 lat lokacji, red. K. Mikulski, P. Oliński, W.Rozynkowski, Toruń 2015, s. 272-298.
 • Z dziejów grudziądzkiej fary pw. św. Mikołaja, „ Rocznik Grudziądzki” 24/2016, s. 115-134.
 • Czy Marian Jaroczyński, twórca II Traktatu Toruńskiego, to drugi Jan Matejko? [w:] Toruń miastem pokoju, red. P. Oliński, W. Rozynkowski, Toruń 2016, s. 197-216.

NOTY W KATALOGACH MUZEALNYCH I OPRACOWANIACH ENCYKLOPEDYCZNYCH

 • "Sułkowscy. Życie i dzieło", katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Lesznie, grudzień 1998, s. 26 (nota)
 • "Tempus Tene. Zegary mechaniczne. Tradycja i współczesność", katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, styczeń- kwiecień 2000, s. 280 (nota)
 • "Okręt w Biblii", katalog wystawy, Centralne Muzeum Morskie, maj 1998, s. 44 (nota)
 • "Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach unii polsko- saskiej", katalog wystawy, Warszawa 1998, s. 316 (dwie noty)
 • "Daleki-Bliski Głos", katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, listopad 1997 roku, (całość części katalogowej)
 • "Oblężenia Gdańska w okresie napoleońskim", katalog wystawy, Gdańsk 2000, s. 88 (dwie noty)
 • "Żałosne echo trąby żałobnej", katalog wystawy, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2000, s. 114, s. 229 (dwie noty)
 • Hasła: mozaika, niebo, omoforion, orarion, oktoechos, owoce, pascha, Palissy Bernard, Palma di Giovane, Pantokrator / do ENCYKLOPEDIA RELIGII PWN
 • Hasła: meble gdańskie, meble elbląskie, oraz biogramy medalierów: Holzhausera i Hohnów / do ENCYKLOPEDIA BRITANNICA
 • Hasła internetowe (25 haseł) do strony www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl Urzędu Marszałkowskiego o zabytkach krajoznawczych województwa kujawsko-pomorskiego


WSPÓŁPRACA Z CZASOPISMEM  "SPOTKANIA Z ZABYTKAMI"
:

Krzyżacy w Chełmży, Krótka historia pewnego kubka, / Dwukrotnie odzyskany [kościół pomennonicki z Kaczegonosu na Żuławach, 6/2000, s. 22-23 / Dwa zabytki [płaskorzeźba z wizerunkiem bł. Jutty von Sangerhausen, 12/2000, s. 33 / Datowanie ołtarza w Dźwierznie, 1/2006, s. 17-19 / Wikingowie niedaleko Chełmna, 2/2006, s. 4-7 / Toruńskie meble intarsjowane, 10/2006, s. 36-37 / Tajemnica pewnego kubka, 12/2005.

G R A N T Y,  P R O J E K T Y

 • Projekt badawczy NCN „Maestro 2” NCN 2012/04/A/HS2/00435 – UWr 4602/PB/IHS/12 PROTESTANCKIE BUDOWNICTWO KOŚCIELNE XVI-XVIII WIEKU W EUROPIE (26. 08. 2012-26. 07. 2016)


S T O W A R Z Y S Z E N I A,   G R E M I A,   F U N K C J E

 • redaktor naczelny „Głosu Chełmżyńskiego”
 • członek oddziału toruńskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
 • członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • członek Towarzystwa Przyjaciół Chełmży
 • członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla przewodników PTTK
 • sędzia Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu
 • członek Rady Naukowej "Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego"

Funkcje pełnione dawniej:

 • 2006-2008 - prezes zarządu Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania
 • 2006-2010 - wicedyrektor Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych.
 • sekretarz Wydziałowej Komisji Wydawniczej
 • pełnomocnik Dziekana do sprawa budowy Toruńskiego Centrum Konserwacji
 • opiekun Koła Naukowego Studentów Muzealnictwa i Konserwatorstwa

 

______________________


___________

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top


Dla lepszego działania tej strony www używamy plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o cookies.. Naszą deklarcję dostępności znajdziesz na tej stronie: Deklaracja dostępności.