Aktualności

KONSERWACJA POLIPTYKU TORUŃSKIEGO


 

W grudniu 2013 roku zakończyła się - trwająca prawie rok - konserwacja tzw. Poliptyku Toruńskiego ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, finansowana z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Wspieranie Działań Muzealnych), nadzorowana przez ks. kan. Wincentego Pytlika, konserwatora diecezjalnegi i dyrektora MDP.

Prace konserwatorskie wykonał zespół pod kierunkiem Agnieszki Przepióry i Michała Ziemkiewicza. Prace badawcze przy zabytku przeprowadził interdyscyplinarrny zespół z IZiK UMK (mgr Adam Cupa - badania nieniszczące i technologiczne, prof. Tomasz Ważny - badania dendrochronologiczne, dr Juliusz Raczkowski - badania historyczno-artystyczne).  Wykorzystanie nowoczesnych metod badawczych pozwoliło wnikliwie zbadać technikę i technologię malarską, sposób wykonania podobrazi, przemalowania i retusze. Podczerwień ujawniła autorski rysunek przygotowawczy a dendrochronologia pomogła w dokładniejszym wydatowaniu poszczególnych partii dzieła.

 


Fragmenty tablic przed i w trakcie konserwacji, fot. J. Raczkowski
 
img_3645.jpg - 129.94 KB img_1240.jpg - 178.55 KB img_1291.jpg - 193.09 KB img_4497.jpg - 128.29 KB img_4561.jpg - 149.35 KB 
img_1044.jpg - 108.35 KB img_8476.jpg - 173.79 KB img_0920.jpg - 90.68 KB img_0942.jpg - 98.63 KB

         img_1107.jpg - 105.99 KB img_8391.jpg - 146.16 KB


Poliptyk po konserwacji, fot. M. Ziemkiewicz
dsc08553.jpg2.jpg - 435.53 KB

 

dsc08573.jpg2.jpg - 438.97 KB

dsc08564.jpg - 592.95 KB

dsc08565.jpg - 594.25 KB

dsc08573.jpg - 388.89 KB

dsc08575.jpg1.jpg - 445.72 KB

dsc08560.jpg - 409.00 KB

dsc08561.jpg - 520.60 KB

 


 

 

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top