HISTORIA ZAKŁADU

Opublikowano: piątek, 08, kwiecień 2011 Super User

ZHSŚIN istniał od 1945 (pod tą nazwą od 1998 r.) do 1 X 2019 r.

___________

Historia zakładu sięga 1945 roku i wiąże się z utworzeniem na Wydziale humanistycznym UMK katedry Historii Sztuki. Jej twórcami byli prof. Jadwiga Puciata-Pawłowska oraz prof. Kazimierz Hartley, dzięki którym od 1946 roku prowadzone były zajęcia dla słuchaczy Wydziału Sztuk Pięknych i dla kierunku historia sztuki. Ten ostatni został zlikwidowany 1949/1950, w dwa lata później zaś katedrę Historii Sztuki przeniesiono na Wydział Sztuk Pięknych i przekształcono w Zakład Historii Sztuki. Jego kierownikiem został prof. Zbigniew Hornung.

Od 1998 zakład został podzielony na dwie samodzielne jednostki - Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej oraz Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, od X 2019 Zakład został zintegrowany z Zakłądem Muzealnictwa UMK do nowo powstałej Katedry Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa.

___________

Kierownicy Zakładu: prof. Gwido Chmarzyński (1959-1969), prof. Jadwiga Puciata-Pawłowska (1969-1973), prof. Marian Kutzner (1973-1981), prof. Jerzy Z. Łoziński (1981-1987), prof. Szczęsny Skibiński (1987-1990), prof. Zygmunt Kruszelnicki (1990-1994), prof. Józef Poklewski (1995-2007), prof. Elżbieta Pilecka (2007-2015), dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska (2015-2019).

____________

 

Zakład Historii Sztuki ok. 1964 roku. Od lewej: Jadwiga Puciata-Pawłowska, Zygmunt Kruszelnicki,
Gwido Chmarzyński, Maria Michnowska

 

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej w latach 1990-tych.
Od lewej: Anna Błażejewska, Elżbieta Pilecka, Małgorzata Żak, Anna Mosingiewicz, Józef Poklewski. Siedzi Zygmunt Kruszelnicki

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej w roku 2000.
Od lewej: Monika Jakubek-Raczkowska, Anna Mosingiewicz, Józef Poklewski. Siedzi Kinga Szczepkowska-NaliwajekRok 2003, Sesja poświęcona pamięci prof. Gwidona Chmarzyńskiego. 
Od lewej: Zygmunt Kruszelnicki, Janina Kruszelnicka, Elżbieta Pilecka, Marian Kutzner,  Józef Poklewski.


Rok 2007, Spotkanie Zakładu: Elżbieta Pilecka, Piotr Birecki, Liliana Krantz-Domasłowska

Rok 2009, ćwiczenia terenowe we Wrocławiu: Barbara Gawęcka, Halina Turska, Bożena Grzegorczyk, Liliana Krantz-Domasłowska


Rok 2008, ćwiczenia terenowe w Poznaniu: Barbara Gawęcka, Elżbieta Pilecka, Monika Jakubek-Raczkowska, 
Liliana Krantz-Domasłowska, Bożena Grzegorczyk


 

Get the best web hosting by reading ipage web hosting review and start your website with a Free Joomla Template.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top